תקנון שימוש

תקנון שימוש

השימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים שלהלן, הגלישה באתר ו/או שימוש בשירותיו בכל צורה, במישרין או בעקיפין, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלו:

הנהלת האתר רשאית לעדכן את פרטי ותנאי התקנון מעת לעת ולפי הצורך.
הנך אחראי באופן בלעדי לשימוש באתר ולנכונות המידע אותו תשלח או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים דרך האתר.
האתר מהווה פלטפורמה למתן מידע ראשוני בלבד, הנך מצהיר כי ידוע לך שלאתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק ולאמת כל נתון שמופיע באתר או באתרים המקשרים אליו או מקושרים ממנו, כמו כן אין באפשרות האתר או בעליו לדעת בכל רגע נתון על המתנהל בכל נכס או אזור טיול.
למרות הכוונה והמאמצים להציג באתר את המידע העדכני והנכון ביותר, הנהלת / בעלי האתר לא יכולים לקחת אחריות על המתנהל בנכסים או ביעדי טיול שונים. המטייל / בעל הנכס / נותן השירות שאינו בעלי האתר אחראיים לוודא פרטים שחשובים להם, לבטח עצמם בביטוח מתאים לפני נסיעה / אירוח. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות של מקרים הקורים בנכסים שמופיעים באתר או באתרים המקושרים אליו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים תמידית. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה או למענה אנושי זמין. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו. לא יינתן פיצוי כספי או זיכוי בשל מקרים הקורים בזמן נסיעה או בקשר לנכסים המופיעים באתר, או מקושרים מהאתר.
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של בעלי האתר. אין להעתיק או לשכפל תוכן ללא אישור בכתב מראש.
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, דפי מידע ופירוט נכסים, או לכל חומר פרסומי באתר.
הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינם מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או מכל בחינה אחרת.
אין לעשות בנתוני האתר, באתר עצמו או באמצעותו כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.